ჩემი გვერდი

დაცვა (DDoS) ინტერნეტ შეტევებისგან

DDoS (distributed denial-of-service) შეტევის დროს თავდამსხმელი გზავნის ათასობით ყალბი მოთხოვნას, რომ გადააჭარბოს სიჩქარეს, გადაავსოს სერვერის რესურსები და გადატვირთოს სისტემა.
ამ შემთხვევაში მოქმედი მოთხოვნების დამუშავება ძალიან ნელდება ან საერთოდ არ მუშავდება.

 

კომპრომეტირებული კომპიუტერების (ბოტნეტების) დიდი რაოდენობა ხშირად გამოიყენება მონაცემთა ტრაფიკის უსაზღვრო რაოდენობის შესაქმნელად.

 

სერვერ1-ის გუნდი იყენებს გაძლიერებული უსაფრთხოების ავტომატიზირებულ საშუალებებს, რათა დაიცვას თქვენი ვებ–პროგრამები, ვებ–საიტები, სერვერები და IT ინფრასტრუქტურა საფრთხისგან.

 

ჩვენი ავტომატიზირებული სისტემა წინასწარ ცნობს შეტევის თითქმის ყველა ნიმუშს, ამის საშუალებით ჩვენ ვბლოკავთ შეტევებს, რაც უზრუნველყოფს პირველი დონის დაცვას ფართომასშტაბიანი DDoS შეტევებისგან.

ჩვენი სისტემა იცავს თქვენ და თქვენს მონაცემებს Arbor და Juniper აპარატურის გამოყენებით

მონაცემთა გადაცემა ნორმალურ ოპერაციებში

 

მონაცემთა გადაცემა ნორმალურ ოპერაციებში - დაცვა (DDoS) ინტერნეტ შეტევებისგან

მონაცემთა გადაცემა DDOS შეტევის დროს

 

მონაცემთა გადაცემა DDOS შეტევის დროს - დაცვა (DDoS) ინტერნეტ შეტევებისგან

DDOS შეტევის განსაზღვრა

 

სერვერ1-ი შეტევის ამოცნობის გარდა, ტრეფიკის რაოდენობის ან პაკეტების რაოდენობის გათვალისწინებით, გვეძლევა შესაძლებლობა მკაფიოდ განვსაზღვროთ რეალური შეტევა და შემდეგ კონკრეტულად შევაჩეროთ რეაგირება ამ ტიპის თავდასხმაზე.

ტრაფიკის ფილტრაცია

 

ეს მეთოდი საშუალებას გვაძლევს ეფექტურად გავფილტროთ, ყველაზე ხშირი შეტევები ტრაფიკის გაწმენდის ფილტრების მეშვეობით.

როგორ მოქმედებს DDOS შეტევა მომხმარებლებზე

 

DDoS დაცვა არ იწვევს ხარჯებს ან ფასების ზრდას და ხელმისაწვდომია ყველა მომხმარებლისთვის. ჩვენი სისტემა ნებისმიერ დროს დააფიქსირებს DDoS შეტევებს და მათი ამოცნობა მუდმივად გაუმჯობესდება. შეტევის აღიარებისთანავე, DDoS დაცვის დინამიური საშუალებები დაუყოვნებლივ ამოქმედდება და გაფილტვრავს შეტევას.