ჩემი გვერდი

Amazon EFS სარეზერვო ასლების სისტემა

1 ივნისს 2020
Amazon EFS სარეზერვო ასლების სისტემა

Server1.Ge-ის სარეზერვო ასლები ავტომატურად ინახება ყოველდღიურად Amazon Elastic File System-ის ღრუბლოვან ფაილების საცავში, რაც საშუალბას გვაძლევს მივაწოდოთ ჩვენს მომხმარებელს 100% დაცული ჰოსტინგ მომსახურება.