ჩემი გვერდი

რა არის IMAP?

19 მაისს 2021
რა არის IMAP?

IMAP ნიშნავს Internet Message Access Protocol და ის არის ორი ყველაზე პოპულარული ელ.ფოსტის შეტყობინებების მიმღები პროტოკოლიდან პირველი, მეორე POP3
IMAP პროტოკოლის გამორჩეული თვისებაა, ერთზე მეტი მოწყობილობიდან გქონდეთ წვდომა ელ.ფოსტის შეტყობინებებზე.
IMAP შემოსული შეტყობინებები ინახება სერვერზე.