ჩემი გვერდი

რა არის pop3 ?

19 მაისს 2021
რა არის pop3 ?

POP3 ნიშნავს Post Office Protocol 3. POP3-ს იყენებს სერვერი ელ.ფოსტის შეტყობინების მისაღებად.

POP3-ის გამორჩეული თვისებაა, წაშალოს მიღებული შეტყობინებები მას შემდეგ, რაც თქვენს კომპიუტერში დაასრულებს ელ.ფოსტის შეტყობინების გადმოწერას.

POP3-ის ეს თვისება არაპრაქტიკულია, თუ გსურთ ელ.ფოსტის შეტყობინებებზე წვდომა გქოდეთ, ერთზე მეტი მოწყობილობიდან.

რამოდენიმე მოწყობილობაზე ელ.ფოსტის შეტყობინების მიღებისთვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ IMAP.