ჩემი გვერდი

რა არის SMTP?

19 მაისს 2021
რა არის SMTP?

SMTP ნიშნავს Simple Mail Transfer Protocol და ის ამუშავებს თქვენგან გამავალ ელ.ფოსტის შეტყობინებებს.
SMTP პროტოკოლი საშუალებას აძლევს აპლიკაციებს გაგზავნონ ელექტრონული შეტყობინებები ინტერნეტში.
თქვენი ელ.ფოსტის კლიენტი უკავშირდება SMTP-ს საშუალებით თქვენი ელ.ფოსტის სერვერს და აგზავნის შეტყობინებებს.

ელ.ფოსტის შეტყობინებების სპამის გაგზავნის თავიდან ასაცილებლად, ჩვენ გვჭირდება SMTP ავტორიზაცია. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ უნდა გამოიყენოთ, თქვენი ელ.ფოსტის მისამართი, როგორც მომხმარებლის სახელი და თქვენი ელ.ფოსტის ანგარიშის პაროლი, რათა შეძლოთ ელ.ფოსტის სერვერთან დაკავშირება და შეტყობინებების გაგზავნა.